Vaksiner & malariamedisin

Generelt: Hva den enkelte reisende trenger av vaksiner avhenger av reisemål, reisens varighet , boforhold og oppholdssted , den enkeltes helse og i hvilken grad man vil gardere seg .

Gulfeber vaksine er påbudt ved reise til land med gulfeber og til enkelte andre land uten gulfeber dersom du kommer fra (eller har mellomlandet i!) et land hvor gulfeber finnes.
Du kan da bli avvist fra landet hvis du mangler vaksinasjonssertifikat. Vaksinene må være satt minst 10 dager før innreise i disse land .
Dette gjelder i store deler av Afrika sør for Sahara og nord for Sør- Afrika , i Sør-Amerika nord for Argentina /Chile og sør for Costa Rica .

Godkjent gulfebervaksinasjon skal være dokumentert på Internasjonalt vaksinasjonssertifikat som får hos oss .

Det settes en dose vaksine.
Beskyttelsen livslangt.

Vaksinen er gyldig fra 10 dager etter vaksinering, når den beskyttende virkning inntrer.

Prislister

Vaksinasjoner kan bli dyrt. Det avhenger av hva slags vaksiner og hvor mange du må ha. Prisene kan variere mellom de enkelte vaksinasjonskontorer. Når du skal sammenligne må du huske å sjekke samlet sum, fordi konsultasjonsgebyrer for hvert oppmøte kan variere , vaksinepriser er forskjellige , antall vaksiner som anbefales kan variere .


Trykk på  overskriften over " Se dine vaksiner "
 og du blir koblet til Helsenorge.no for å kunne  se dine vaksiner som er satt tidligere, både hos oss og hos andre vaksinasjonskontor, Det er også avhengig av at vaksinekontorene har meldt dette inn til Folkehelsa. Denne registering startet i Norge 1.1.2011

Nyheter

Linker som kan være aktuelle