Vi har alle vaksiner på lager, du trenger ikke ordne med resepter selv.
Ring oss for timebestilling


Kontaktinformasjon

Adresse

Obs ny adresse:
Grev Wedelsgate 10, 3110 Tønsberg.
4.etasje.

Telefon

Mandag - Fredag  kl 9 -15
på tlf: 975 42 215