Vi har alle vaksiner på lager, du trenger ikke ordne med resepter selv.
Ring oss for timebestilling


Kontaktinformasjon

Telefon: 975 42 215

Telefontid:
Mandag-Torsdag kl 09-15
Fredag: 09-12.00

Fredager er kontoret stengt.

Åpeningstid på klinikken:

Mandag - Torsdag  kl 9 -15
Fredag- Stengt.
OBS ny adresse:
Grev Wedelsgate 10, 3111 Tønsberg.
4.etasje.